VGT Polska Sp. z o.o.

Urządzenia peryferyjne, suszarki, podajniki, dozowniki, termostaty, regulatory gorących kanałów, bezchemiczne uzdatnianie wody, granulaty czyszczące, termowizja

VGT Polska Sp. z o.o.

Dozowniki

Dozowniki grawimetryczne i wolumetryczne

Czy to do wtrysku, czy też do formowania przez rozdmuch czy wytłaczanie – SOMOS® oferuje zawsze pełny program dozowania wolumetrycznego i grawimetrycznego materiałów sypkich. Oferta zawiera całą gamę dozowników: dozowniki do barwników, dozowniki do granulatów tworzyw sztucznych, dozowniki do dodatków, dozowniki do tworzyw proszkowych, dozowniki do przemiałów.

Dozowniki grawimetryczne i wolumetryczne do 3 składników

  • Somos MiniMix MMB
  • Somos Mini Mix MM18
  • Somos MiniMix MM30

dozownik barwnika Somos

- ciągłe dozowanie grawimetryczne (lub wolumetryczne)
- główny komponent dostarczany w wolnym przepływie
- stałe dozowanie i mieszanie maksymalnie 3 składników
- równoczesne dozowanie wszystkich komponentów
- 7 zamiennych ślimaków dla różnych wydajności (od 0,04 do 180 kg/h)

Dozowniki grawimetryczne do 6 składników – dozujące szarżami

  • Somos Batch Mix (M, L, XL)

dozownik do tworzyw Somos

- dozowanie grawimetryczne, z mieszaniem mechanicznym
- dozowanie wszystkich składników mieszanki szarżami
- maksymalnie 6 stacji dozujących dodatki
- wydajności do 240, 1.100 i 1.900 kg/h
- z opcjonalną funkcją Extrusion Control do sterowania odciągiem i wytłaczarką

Dozowniki grawimetryczne do 9 składników

  • Somos GRAMIX S9

dozownik grawimetryczny Somos

- dozowanie grawimetryczne, ciągłe i mieszanie
- jednoczesne dozowanie wszystkich składników mieszanki
- główny składnik dostarczany w trybie ciągłym do stacji dozującej
- maksymalnie do 9 składników
- wydajność maksymalna 2.500 kg/h
- wydajność minimalna jednej stacji 200 gr/h
- możliwość dozowania przemiałów o gęstości 150 gr/l

Dzięki temu można dozować i mieszać wszystkie materiały sypkie o różnych parametrach sypkości

Dozowniki wolumetryczne (objętościowe)

  • Volmix E

dozownik wolumetryczny

- ciągłe dozowanie wolumetryczne (objętościowe)  i mieszanie
- główny komponent dostarczany ciągle lub przez stację dozującą
- stałe dozowanie i mieszanie maksymalnie 5 składników
- równoczesne dozowanie wszystkich komponentów
- 7 zamiennych ślimaków dla różnych wydajności (od 0,3 do 390 kg/h)